2018-03-02

Kraftvärmeverk Sveg

Stålab skall till Herjeåns Energi AB uppför ny pannhusbyggnad. Arbetet omfattar stomme, inklädnad, fönster/dörrar/portar, HDF-bjälklag, trappor samt även inlyft av del av processutrustningare.

Arbeten kommer att pågå under 2016/2017

Tillbaka till nyheter