Kvalitet och Certifikat

För att levererar bästa möjliga kvalitet på samtliga produkter är STÅLAB´s ledningsystem certifierade enligt ISO 9001.

För de byggprodukter som tillverkas är vi certifierade enligt EN 1090-1 och vi kan leverera upp till utförandeklass EXC3.

För svetsning och svetsade produkter är vi även certifierade enligt ISO 3834-2.

Samtliga certifikat är utfärdade av A3CERT. 

ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. 
Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov..

EN 1090-1

Från 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats i Sverige vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. 

Certifikatet gäller för en viss utförandeklass. Utförandeklasser (EXC) används i SS-EN 1090-2 för att definiera en specifik uppsättning krav som gäller för utförandet. EXC1 har lägst krav och EXC4 de högsta kraven. Normalt gäller EXC2 för hus och EXC3 för broar.  

ISO 3834-2

ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras.