Special

Det finns många konstruktioner som inte är byggnader, så det är ett av våra affärsområden. Vi gör de flesta typer av konstruktioner och några typer vi har gjort är skorstenar, avvattningssystem till broar samt rörbryggor. Vissa kräver oerhört stor precision för att uppnå önskad funktion några av dessa konstruktioner är stålplugg för slutförvaring av kärnbränsleavfall, rörliga scener samt vibrationsdämparna på Ullevi.

Helhetsåtagande

Vi erbjuder kunden ett problemfritt totalåtagande där vi är med i förprojekteringen samt kan åta oss konstruktionen. Många gånger kräver dessa konstruktioner att man hittar en smart lösning då de i flera fall skall installeras i befintliga byggnader eller konstruktioner. Vi har det tekniska kunnande och innovationen för att hitta dom speciella och udda lösningarna som kan krävas för att få en optimal lösning.

Precision

Krävs det presspassning, parallellitetskrav eller andra snäva krav på passning så har vi kunskapen för att göra detta. Vi gör våra konstruktioner med den noggrannhet som behövs för att säkerställa att funktionen uppfylls.

Erfarenhet

Vår personal har lång erfarenhet av olika typer av projekt och vi väljer ut den personal som är mest lämpad till ditt projekt.

Kompetens

Oavsett om konstruktionen skall flera hundra meter ner i berget eller högt ovan marken så är det ställen vi har arbetet på. Oavsett om det är en liten eller stor konstruktion så har vi den kompetens som behövs för att utföra arbetet.