Stålbyggnader

Stålab gör alla typer av stålbyggnader från enklare hallar till mer kvalificerade byggnader med en helhetslösning. Enklare hallar görs oisolerade eller isolerade utefter önskemål. Om byggnaderna är höga eller har stor yta är inga hinder för oss, vi har den kunskap och kapacitet som behövs.

Vi har byggt processbyggnader, arenor, industrier och kraftvärmeverk så vår repertoar är bred. Vi tillverkar enligt EN 1090-2 och CE-märker och överlämnar all nödvändig dokumentation.

Helhetsåtagande

Vi erbjuder kunden ett problemfritt totalåtagande där vi är med i förprojekteringen samt kan åta oss konstruktionen. I vårt totalåtagande ingår självklart byggmaterial såsom betongelement, väggbeklädnad, fönster, portar, dörrar, takplåt och takbeklädnad.

Kunden väljer vad som skall ingå i vårt åtagande och därefter tar vi över och levererar det kunden har önskat.

Betongelement

Behövs det HDF-element, betongväggar, betongtrappor eller betongsandwichelement så fixar vi det. Vill du enbart att vi monterar dessa så gör vi det.

Tätt hus

Väggelement eller plåtvägg, takduk eller papp, oavsett hur ni vill stänga ute väder och vind så har vi lösningen för er. Är det U-värde, brandskydd eller ljud som är det viktiga för er, fråga oss så har vi lösningen.

Dörrar, fönster och portar

Vi monterar alla typer av fönster, dörrar och portar. Är det en stor glasfasad ni önskar eller färgade rutor så är inte det några problem. Behöver ni speciella funktioner för motordrivna portar så skräddarsyr vi en lösning till er.