Ladda ner referenser som pdf

Special

Fackverk Dramaten Stockholm

I samarbeten med Novoscen har Stålab tillverkat och monterat kompletterande fackverk på Dramaten i Stockholm. Fackverket prefabricerades i delar som sedan lyftes in via upptagen öppning  och färdigmonterades på plats 

ÅR

2016

 

ORT

Stockholm

 

KUND

Statens Fastighetsverk

Tågvindsbyte Kungliga Operan 

Stålab har på uppdrag av Kungliga Operan under sommaren 2016 tillverkat och monterat nytt tågvindsgolv samt balksystem för vajerhjul. I omfattningen har även ingått demontage av ursprungligt golv från 1897 där cirka 2500 nitar borras bort och 20 tom material lyfts ned och transporterats ut ur lokalerna.

ÅR

2016

ORT

Stockholm

KUND

Kungliga Operan AB

TRAPPOR GENOMBROTTET

Stålab levererar och monterar trappor till Genombrottet i Trollhättan. Vår slutkund är Trollhättans Tomt AB

Stålab har i sin omfattning mot Trollhättans Tomt olika typer av trappor och räcken, som galvade spiraltrappor av industrimodell, galvade raka trappor, målade ståltrappor med trästeg och trähandledare, Räcken av sträckmetall eller glasräcken både i trappor och på gångplan.

ÅR

2016

ORT

Trollhättan

KUND

Tuve Bygg AB

Rörbryggor Götene

Stålab har levererat och monterat rörbryggor för fjärrvärmerör till Göten Vatten & Värme. Totalt har cirka 270 meter monteras med en stålvikt på 62 000 kg.

ÅR

2016

ORT

Götene

Kund

Grimab

Gångbrygga Öresjö badplats

Stålab har levererat och monterat en stålstomme till gångbryggan för rutchbana vid Öresjös badplats. Arbetet har omfattas av konstruktion, tillverkning och montage på plats.

[bild]

ÅR

2016

ORT

Trollhättan

KUND

Trollhättans Tomt AB

Invändigt stommontage

Montage invändigt befintlig byggnad av stålstomme med tilkhörande HDF-montage.

ÅR

2016

ORT

Eskilstuna

KUND

Eskilstuna Kommunfastigheter

LYFT AV TURBIN

Till kraftvärmeverket i Nybro utfördes flera lyft av processutrustning bl.a. turbin (28 ton) och mavatank (20 ton) 

[bild]

ÅR

2015

ORT

Nybro

KUND

Nybro Värmecentral AB

Tillverkning och montage av stålplugg Äspölaboratoriet

I utvecklingsprojekt för slutförvaring av kärnavfall som bedrivs på Äspölaboratoriet har STÅLAB tillverkat och monterat den yttre tillslutningen i form av en stålplugg. Montaget har genomfört i begrummet i Oskarshamn på 300 m djup.

ÅR

2012-2013

ORT

Oskarshamn

KUND

Svensk Kärnbränslehantering AB